ข้อมูลหมวก


ทางเราได้แยกรูปแบบทรงหมวกพร้อมคำอธิบาย และ ส่วนประกอบหลักๆของหมวกออกมา

เพื่อให้ทางลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบหมวกได้ตามที่ต้องการ

ซึ่งทางลูกค้าสามารถเลือกผสมแต่ละองค์ประกอบตามที่ต้องการแล้วมานำเสนอเรา แล้วทางเราจะให้คำแนะนำเรื่องความเหมาะสมและข้อจำกัดในการทำงานแต่ละรูปแบบอีกที

หมายเหตุ: ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบงานที่เลือก