ด้านหลังหมวก


หมายเหตุ: ตัวเลื่อนปรับขนาดจะสามารถปรับได้ประมาณ +/- 1 ซม ถึง 1.5 ซม จากขนาดปกติ
ราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของตัวเลื่อนที่เลือกใช้

Closure Elastic Strap ยางยืด

Closure Fitted หมวกไซต์

Closure Snap-7 แป๊ก 7 รู (สแน๊ป 7 รู)

Closure Snap-6 แป๊ก 6 รู (สแน๊ป 6 รู)

Closure Plastic Zip White ซิปพลาสติกขาว

Closure Plastic Zip Black ซิปพลาสติกดำ

Closure Plastic Buckle+Tuck in ตัวล็อคพลาสติก

Closure Metal Zip ซิปเหล็ก

Closure Metal Buckle Silver+Grommet บัคเคิ้ลเหล็ก + ห่วงสอดสีเงิน

Closure Metal Buckle Gold+Grommet บัคเคิ้ลเหล็ก + ห่วงสอดสีทอง

Closure Metal Belt Silver+Tuck in เข็มขัดสีเงิน สอดสายเก็บเข้าในขอบหมวก

Closure Metal Belt Gold+Grommet เข็มขัดสีทอง + ห่วงเหล็ก

Closure MagicTape เมจิกเทป (Velcro)

Closure MagicTape Editted fabric เมจิกเทป (Velcro) + ตัดต่อผ้า