ตาไก่


รูตาไก่: จะเป็นการตกแต่งตัวหมวกและเป็นรูระบายอากาศไปในตัว
ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ

Eyelet Contrast ปักรูตาไก่ 1

Eyelet different ปักรูตาไก่ 2

Eyelet matching ปักรูตาไก่ สีตามผ้า

Eyelet Metal ตาไก่เหล็ก